ΑΓΓΕΛΜΑ

σίδερο

ύψος περίπου 300 εκ.

συλλογή Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου

2003