ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ

σίδερο με σιδηρογράφημα και χρώμα

2003

είσοδος Νοσοκομείου ΚΑΤ, Μαρούσι