ΠΕΝΤΑΚΥΚΛΟ

σίδερο και ανοξείδωτο

ύψος 4,5μ.

2004

πλατεία επί της Λεωφόρου Τατοΐου, Κηφισιά