ΧΑΙΡΕ ΠΟΛΙΣ

σίδερο και ζωγραφική με λάδι

διάμετρος 200 εκ.

2000

Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα, Αθήνα