ΣΤΕΦΑΝΙ

σίδερο και ζωγραφική με λάδι

διάμετρος 250 εκ.

2001

ξενοδοχείο Περαντζάδα, Ιθάκη