ΑΕΙΦΥΛΛΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

επιτοίχιο γλυπτό για την έκθεση του Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων «Παγκόσμιος Ελληνισμός - Εθνικοί Ευεργέτες». Κάθε φύλλο αντιπροσωπεύει έναν από τους 38 εθνικούς ευεργέτες.

σίδερο και μπρούτζος

250 Χ 180 εκ.

1997

συλλογή Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων