ΑΣΤΡΟΦΑΡΟΣ

ατσάλι

15μ. ύψος

2000

Φισκάρδο Κεφαλονιάς