ΧΑΙΡΕ

σιδηρογράφημα σε σίδερο και χρώμα λάδι
περίπου 2,5 μ. ύψος
2003
συλλογή Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου