Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

σίδηρο πάχους 2 εκ.
180 εκ. φιγούρα σε πραγματικό μέγεθος

220 Χ 287 X 123 εκ.

2013

κτίριο αφετηρίας Μαραθώνιας Διαδρομής, Μαραθώνας