α' όψη

β' όψη

 

Μέτρο πάντων άνθρωπος

σίδερο

ύψος 200 εκ.

2002

ιδιωτική συλλογή