Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

σίδερο και γυαλί

ύψος 2,5 μ.

2013