(επιτοίχιο σε ταβάνι)

ανοξείδωτη λαμαρίνα και ιδιοκατασκευή φωτισμού

διαγώνιος 2 μ.

2011