Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ

σίδηρο και χρώμα λάδι

ύψος περίπου 40 εκ.

1995