(άτιτλο)

σιδηρογράφημα σε σίδηρο και γυαλι

140 Χ 40 εκ.

2014