(άτιτλο)

σίδηρο με σιδηρογράφημα και περιστρεφόμενους δίσκους από ανοξείδωτο

ύψος 50 εκ. Χ διαμ. βάσης 50 εκ.

2008