ΕΛΙΑ

γλυπτό τεχνολογίας κοπής με laser

σίδερο και χρώμα λάδι

ύψος 100 εκ. - διάμετρος βάσης 80 εκ.

2013