ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

σίδερο και ιδιοκατασκευασμένη πηγή φωτός

220 εκ. Χ διαγώνιος βάσης 75 εκ.

1998