(άτιτλο)

σίδερο και μάρμαρο

250 εκ. x 139 εκ. x 146 εκ.

.