ΔΡΑΚΟΙ, ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΣΤΡΟ

Έκθεση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ροδίων

Νεστορίδειο Μέλαθρον, Χουρμαδιές, Ρόδος

Δεκέμβριος 2008

 

Σκύφος

 

Χαίρε

 

 

Άγγελμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκύφος