Βιογραφία
Έργα
Δραστηριότητες
Κριτικές
Νέα
Επικοινωνία
Αρχική σελίδα

 

Μικρή επιλογή έργων του Νίκου Γιώργου Παπουτσίδη.

 

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ
(εργαστήριο Αφιδνών)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γλυπτά μόνιμα εγκατεστημένα σε δημόσιους χώρους

Ο χώρος και τα έργα
Σιδηρογράφημα
Διάφορα γλυπτά
 
Μικτή τεχνική
Μικρογλυπτά - Αναπαραγωγές
 
Πολλαπλά