ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΟ (1990-2010)

Πολυχώρος πολιτισμού ΑΘΗΝΑΪΣ, Αθήνα.

2010