ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΣΥΜΠΑΝ

μέσα από το έργο του γλύπτη Νίκου Γιώργου Παπουτσίδη

Διεθνής Αερολιμένα Αθηνών "Ε.Βενιζέλος" υπό την αιγίδα του Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου του Δήμου Μαραθώνα

2018

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες: Φωμάς Γερασόπουλος