Ο σιδερένιος κήπος με τα μονόματα

Έκθεση στην Αίθουσα Σκουφά

Αθήνα, 1998