Αναθρών ά όπωπε

24 μονόφυλλα σχεδιασμένα από το Νίκο Γιώργο Παπουτσίδη

Εκδόσεις Ίκαρος

Αθήνα, 1987