Νίκος Γιώργος Παπουτσίδης

Λεύκωμα με φωτογραφίες έργων φιλοτεχνημένων την περίοδο 1990 – 1999

Εκδόσεις Νηρέας

Αθήνα, 1999