Αυγά Μάτια και μικρά γλυπτά

Συνεργασία με Όμιλο Γαβαλά

Αθήνα, 2002