Γλυπτική και αντικείμενα τέχνης

Γκαλερί Αδάμ

Αθήνα, 1997