Αναμνηστικό δίφυλλο για την τοποθέτηση του έργου Lucky Star στην οδό Ακαδημίας

με χαιρετισμό του Δημάρχου Αθηναίων Δημήτρη Λ. Αβραμόπουλου

Αθήνα, 1997