Στολισμός της Πλατείας Συντάγματος με σύμβολα και λάβαρα

Αθήνα, Απρίλιος 1997