Μεγάλο λάβαρο - εγκατάσταση στο Σύνταγμα με τίτλο "Αθηναϊκό Όν"

Αθήνα, Απρίλιος 1998