ΘΡΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥΣ ΔΡΑΚΟΥΣ

σιδηρογράφημα και χρώμα λάδι σε σίδηρο

120 Χ 106 Χ 80 εκ.

1994