Υδρόγειος Ειρήνης ( 1998)

σίδερο, μπρούντζος και ζωγραφική με λάδι