Φρυκτωρία (φάρος)

σίδερο και plexiglass

διαγώνιος 300 εκ.

2000

νυκτερινή φωτογραφία με ενεργοποιημένους τους εσωτερικούς μηχανισμούς φωτισμού και καπνού