Διάτρητο δένδρο με ανθό

σίδερο

ύψος 350 εκ.

2005