Άτιτλο

σίδερο & ζωγραφική με λάδι

90 Χ 45 εκ.

2003