Μέτρο πάντων άνθρωπος

 

ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

σίδερο

250 x 130 x 110 εκ., 400 κιλά

2009