ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ

σίδερο, σιδηρογράφημα με χρώμα λάδι και γυαλί

διάμετρος περίπου 35 εκ.

2009