ΑΣΤΡΟΠΥΛΗ

σίδηρογράφημα σε σίδερο

200 Χ 70 Χ 186 εκ.

1994

καταγεγραμμένο στο ΛΕΞΙΚΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ (εκδόσεις ΜΕΛΙΣΣΑ)