(ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΣΤΗΛΗ - ΙΙ)

σιδηρογράφημα σε σίδηρο και plexiglass

235 Χ 38 εκ.

2015