ΕΛΙΑ ΜΕ ΓΛΑΥΚΑ

γλυπτό laser cut

σίδερο και χρώμα λάδι

ύψος 100 εκ. X διάμετρος βάσης 80 εκ.

2013