Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΟΥ  

σίδερο, χρώμα λάδι και σιδηρογράφημα

270 x 60 εκ.

1992