ΝΕΟ ΕΝΤΟΜΟ

σπουδή για σιδερένιο γλυπτό μεγάλων διαστάσεων με κινούμενες αρθρώσεις

σίδερο 

15 εκ. x 15 εκ.

2017