(άτιτλο)

ανάπτυγμα των 5 ολυμπιακών κύκλων

σίδερο

230 εκ. x διάμετρος 38 εκ.

.