(άτιτλο)

σιδηρογράφημα σε σίδερο και χρώμα λάδι

60 Χ 60 Χ 50 εκ.

.