(άτιτλο)

σίδερο και σιδηρογράφημα

230 εκ. Χ διαμ.βάσης 36 εκ.

2012