ΕΛΙΑ ΜΕ ΓΛΑΥΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

γλυπτό laser cut

σίδερο

220 Χ 130 εκ.

2013