Ο θησαυρός του χρυσού δράκου

λάδι σε σίδηρο

132 x 223 εκ.

1997