Έρως και Zήλεια

χρώμα λάδι και σιδηρογράφημα σε σίδηρo

100 x 200 εκ.

1997

από την ενότητα ΔΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

συλλογή Πολυχώρου Τέχνης "Αθηναΐς"