Η δόξα της Γνώσης

λάδι σε σίδηρο

123 x 105 εκ.

1997

δημοπρατήθηκε από τον οίκο Bonhams (Λονδίνο) το 2008