Ο ΧΡΥΣΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

σιδηρογράφημα σε σίδηρo και χρώμα λάδι

96 x 144 εκ.

1997

από την ενότητα ΔΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

συλλογή Πολυχώρου Τέχνης "Αθηναΐς"